Aircokeuring - energetische keuring airco

Meer en meer gebouwen zijn uitgerust met airco’s en die verbruiken veel energie. Een airco voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moet dan ook regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige.

Als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende individuele installaties steeds opgeteld.

Enkel airconditioningsystemen voor comfortkoeling vallen onder de keuringsverplichting. Dus koeling van lokalen of bureaus voor het comfort van de mensen die er wonen of werken. Er zijn hieraan geen voorwaarden gekoppeld zoals bezettingsgraad of luchtvochtigheid.

Als de koeling alleen dient voor de bedrijfsprocessen of voor het bewaren van producten of materialen, dan valt deze koeling niet onder de keuringsverplichting.

Wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt, dan valt het systeem wel onder de keuringsverplichting. Het is vanzelfsprekend wel toegelaten, en bovendien nuttig, om ook een beoordeling van de energie-efficiëntie van de proceskoelinstallaties uit te voeren, eventueel gelijktijdig met de airco-energiekeuring.

Veelgestelde vragen

Enkele veelgestelde vragen:

Wetgeving

  • energetische keuringsverplichting van airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW door de erkende airco-energiedeskundige: zie art. 5.16.3.3, §3, 4° van titel II van het VLAREM
  • inhoud en frequentie keuring en verplicht gebruik rekenblad: zie het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen (B.S. 31 maart 2011)
  • energieprestatierichtlijn: richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking)
  • erkenningsvoorwaarden airco-energiedeskundige: zie art. 8 en art. 13/1 van het VLAREL
  • verplichtingen airco-energiedeskundige: zie art. 34 en art. 39/1 van het VLAREL
  • Wij verwijzen naar de site 
    www.lne.be/themas/erkenningen/airco-energiedeskundige en www.koeljegoed.be voor alle andere informatie.