5 april 2019

Certificaat EPB-klimaatregelingsadviseur

EPB-reglementering voor klimaatregeling Net zoals verwarmingssystemen kunnen slecht geïnstalleerde of slecht onderhouden klimaatregelingssystemen zeer energieverslindend worden. Daarom heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorzien in de EPB-reglementering voor klimaatregeling die voor alle klimaatregelingssystemen van meer dan 12 kW (koelvermogen) de volgende elementen vastlegt: een reeks EPB-eisen; een minimaal onderhoud; een EPB-diagnose klimaatregeling. Deze bepalingen zijn in werking getreden op 01-09-12. Wijzigingen op 1 januari 2019: De EPB-verwarmingsreglementering heeft het voorwerp uitgemaakt van wijzigingen die hebben geleid tot twee nieuwe besluiten die op 01/01/2019 in werking treden. De voornaamste aanpassingen zijn de volgende: Link tussen de EPB-reglementering voor klimaatregeling en de EPB-verwarmingsreglementering die zijn opgenomen in dezelfde besluiten. De benaming van de professionelen die erkend zijn in het kader van de reglementering werd gewijzigd: “controleur EPB-klimaatregeling” wordt “adviseur EPB-klimaatregeling”. De technische eisen werden herzien, rekening houdend met de technische en economische haalbaarheid.

Chiller 140kW.jpg