Wie ben ik?

H.L.M. bvba werd in 2001 door Pascal De Noyette opgericht. Pascal is een erkend airco-energiedeskundige voor energetische keuringen van airco’s voor het Vlaams Gewest. Daarnaast is hij ook EPB-controleur van klimaatinstallaties voor het Brussels Gewest.

Naast deze activiteiten als controleur geeft Pascal ook koeltechnische opleidingen in Syntra West.

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Voor aircokeuringen, zowel voor Vlaanderen als voor Brussel, maken wij altijd eerst een offerte op. Die offerte kan u eenvoudig via deze website aanvragen. Dit is volledig gratis en u krijgt binnen de 24 uur antwoord.

Na het geven van een akkoord via ondertekende bestelbon gaan wij aan de slag. We vragen u een document in te vullen met informatie die wij nodig hebben voor het aanmaken van een dossier bij het Vlaams of Brussels Gewest.

Op de afgesproken datum, en vergezeld door een verantwoordelijke van de klant, worden alle airco’s aan een visueel onderzoek onderworpen. Er worden onder andere foto’s genomen van de kenplaatjes van de airco’s en infrarood beelden van in-werking-zijnde airco’s. Ieder gekoeld lokaal wordt opgemeten en beoordeeld. De logboeken worden nagekeken en de nodige metingen uitgevoerd.

De keuring wordt ingevoerd in de database van het Vlaams Gewest of op het werkblad van het Brussels Gewest. U ontvangt nadien een kopij van de ingediende keuring.